Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

Het wettelijk minimumloon beschermt werknemers van 23 tot de AOW-leeftijd tegen onderbetaling. Er is ook een minimumjeugdloon voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar). De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers zich aan de wettelijke normen houden. Toch komt onderbetaling nog voor. De overheid gaat onderbetaling strenger aanpakken door onder andere hogere boetes op te leggen.

 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013.

 

Het wettelijk brutominimumloon(WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

  • € 1.469,40 per maand;
  • € 339,10 per week;
  • € 67,82 per dag.

Meer informatie over de maatregelen en het wettelijk minimumjeugdloon is te vinden in de Staatscourant.

Bron: Rijksoverheid.nl