Wat is een assessment?

Heb je een interessante vacature gezien en wil je hier op solliciteren? Dan kan het zijn dat een assessment deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Het Engelse woord assessment betekent ‘beoordeling’. Met deze test hoopt een werkgever een beeld te krijgen van je vaardigheden, kennis, ervaring, capaciteiten en je karakter.

Met een assessment wil je potentiële werkgever erachter komen of jij geschikt bent voor de functie. Je wordt hierbij niet alleen getest op je vaardigheden, kennis en ervaring, maar ook op je sociale vaardigheden en je persoonlijkheid. Meestal vindt een assessment plaats na het tweede sollicitatiegesprek. Bij deze test wordt er een werksituatie nagebootst met rollenspellen, opdrachten, interviews en testen.

De onderdelen

Een assessment bestaat uit diverse onderdelen, zoals:
Een interview
Een persoonlijkheidstest
Een IQ-test
Een praktijksimulatie

Een interview

Het interview wordt met een psycholoog afgenomen. Deze gaat gericht op zoek naar informatie over jouw persoonlijkheid. Vaak voert de interviewer het gesprek aan de hand van een lijst met vragen die je moet beantwoorden.

Een persoonlijkheidstest

Tijdens de persoonlijkheidstest dien je vragen te beantwoorden over meningen, gedragingen of situaties. Hierbij moet je dan weer aangeven of je het eens bent met een uitspraak of dat deze op jou van toepassing is.

Een IQ-test

Er zijn bestaan verschillende IQ-testen die elk weer een deel van je intelligentie onderzoeken. Zo bestaan er testen met woorden, beelden of getallen. Meestal wordt bij een IQ-test van een assessment je intelligentieniveau en je redeneringsvermogen getest.

Een praktijksimulatie

Verder wordt er ook vaak gebruikgemaakt van praktijksimulaties. Bekende vormen zijn de presentatie, het tweegesprek, de fact-finding opdracht, de postbak en de groepsdiscussie.

De presentatie

Een presentatie geven kan een onderdeel zijn van een assessment. Hierbij krijg je meestal een half uur tot een uur de tijd om je presentatie voor te bereiden.

Het tweegesprek

Het gaat hierbij om een rollenspel waarbij een situatie wordt nagebootst, zoals een functioneringsgesprek, een probleemgesprek of een verkoopgesprek. Met dit gesprek dien je een aantal doelen te bereiken. Vaak voer je dit tweegesprek met een acteur.

De fact-finding opdracht

Hierbij wordt er een probleem aan je voorgelegd, waarbij belangrijke informatie ontbreekt. Je moet deze informatie zien te achterhalen tijdens een gesprek met een acteur die de opdrachtgever speelt. Ga tijdens de voorbereiding op dit gesprek al na welke informatie ontbreekt en op welke manier je deze kunt achterhalen.

De postbak

Dit is een veelgebruikte methoden bij een assessment. Hierbij wordt een postbak met post gevuld, zoals kattebelletjes, telefoonkladjes, memo’s, belangrijke rapporten en vertrouwelijke brieven. Jij dient de post dan binnen een afgesproken tijd af te handelen. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je de juiste acties onderneemt. Natuurlijk is niet alle post even belangrijk. Door middel van de postbak-methode onderzoekt je potentiële werkgever of je goed kunt ordenen en of je hoofdzaken goed van bijzaken kunt onderscheiden

De groepsdiscussie

Bij een groepsdiscussie dien je met je een lastig probleem op te lossen in een bepaald tijdsbestek. Hierbij wordt er een discussie gevoerd. Voorbeelden van een groepsdiscussie kunnen zijn: een reorganisatie, beslissingen over kostbare investeringen of de verdeling van een beperkt budget. Het doel van deze opdracht is, om je eigen belang goed te verdedigen.

Een assessment kan een aantal uren duren, maar ook meerdere dagen. De meeste werkgevers besteden deze procedure uit aan een gespecialiseerd testbureau. Vaak krijg je binnen een week al de uitslag en kom je te weten of je geschikt bent voor de functie.