Thuiswerken: Flexibiliteit ideaal voor vrouwen met kinderen

Vrouwen werken steeds vaker thuis. Thuiswerken wordt vaak het nieuwe werken genoemd en begint steeds populairder te worden. Je bespaart voor de baas reiskosten en je hoeft zelf niet meer in de file te staan. Uit het onderzoek van de SCP blijkt zelfs dat thuiswerkende vrouwen minder vaak ziek zijn dan de collega’s op kantoor.

Redenen genoeg om thuis te gaan werken en dat betekend dan ook dat de vrouwen massaal gaan thuiswerken. Uit de cijfers van het CBS blijkt een enorme groei in thuiswerkende vrouwen. In 2011 werkten er 291.000 vrouwen thuis en in 2012 blijken er 323.000 vrouwen thuis te werken. Dit is een toename van 32.000 thuiswerkende

Voordelen van thuiswerken voor vrouwen

Voor vrouwen heeft thuiswerken verschillende voordelen. Natuurlijk bespaart het reiskosten en sta je niet meer in de file. Maar een ander groot voordeel is dat thuiswerkende vrouwen hun baan beter kunnen combineren met de kinderen. Zo zie je steeds vaker dat de thuiswerkende vrouwen flexibel thuiswerken. Ze brengen in de ochtend zelf de kinderen naar school om ze om drie uur weer van school te halen. In de tussentijd doen ze hun werk vanuit huis. Zodra de kinderen in de avond weer naar bed gaan worden de laatste werkzaamheden thuis afgerond. Het wordt op deze manier voor een vrouw mogelijk een drukke baan te combineren met kinderen zonder dure naschoolse opvang.

Thuiswerken binnen Nederland

In Nederland werken in totaal 866.000 mensen thuis. Het gaat hierbij om werknemers met een baan van meer dan twaalf uur per week. Naast deze groep mensen zijn er nog 171.000 mensen met een kantoor of praktijk aan huis. Vaak zijn dit boeren of tandartsen die vanuit huis werken. Ondanks dat er steeds meer vrouwen vanuit huis gaan werken blijven de mannen in de meerderheid. Van de mannen werkt 542.000 thuis. Toch zijn de cijfers van de mannen de afgelopen jaren stabiel gebleven. Vorig jaar namen het aantal thuiswerkende mannen zelfs iets af. De vrouwen blijven dus stijgen en gaan steeds vaker thuiswerken. De belangrijkste reden dat de vrouwen gaan thuiswerken zijn vaak de kinderen. Zodat ze de opvoeding en hun werk kunnen combineren.