Solliciteren tijdens crisis: Werkloosheid groot probleem in Europa

Europese landen zullen tegenwoordig de werkloosheid als het belangrijkste probleem in de samenleving moeten beschouwen. Het bezuinigen zal tegenwoordig als het tweede probleem in een land beschouwd moeten worden. Zo zullen er wel minder mensen ontslagen worden in Europa, maar het probleem ‘bezuinigen’ zal niet zo snel worden weggewerkt.

Veel mensen werkloos in Europa

In Europa zaten kort geleden meer dan 26,5 miljoen mensen zonder werk. Daarvan woonden ruim 19,2 miljoen mensen in de eurozone. Er zijn bijna 5,7 miljoen jongeren onder de 25 die zoeken naar werk. Begin dit jaar was de werkloosheid in de eurozone 12 procent, nu is het 12,1 procent. Het Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, zegt dat de werkloosheid vergeleken met een jaar geleden in negentien lidstaten is toegenomen. Toch is in negen landen de werkloosheid gedaald, waaronder Estland, Letland en Ierland.

Werkloosheid wordt in stand gehouden

Omdat er een grote werkloosheid bestaat, zitten veel mensen thuis zonder werk. Deze mensen kunnen de hoge kosten niet betalen en daarom kunnen ze amper rondkomen. De mensen gaan minder uitgeven en zo komen de bedrijven ook in de problemen. Hierdoor ontslaan ze werknemers en komen er nog meer mensen thuis zonder werk te zitten. Op deze manier komen we in een neerwaartse spiraal terecht en neemt de werkloosheid alleen maar toe.

Verschillende delen in Nederland met veel werklozen

Als je naar Nederland en de werkloosheid zou kijken, loopt de werkloosheid in sommige steden en delen in Nederland aardig op. Zoals in Groningen , Flevoland en Zuid-Holland hebben de meeste mensen geen werk en in Zeeland zijn de minste mensen werkloos. De overheid zegt dat mensen zich meer moeten gaan oriënteren op de markt, zodat ze eerder een baan vinden. Ze kunnen bijvoorbeeld een extra opleiding volgen.

Afspraken tussen de Europese landen

De landen in Europa hebben afspraken gemaakt om de werkloosheid te verminderen. Het is te hopen dat alle landen zich aan deze afspraken houden. In het begin van 2011 waren ook al veel afspraken gemaakt om dit grote probleem te kunnen aanpakken in bijna alle Europese landen. Maar jammer genoeg zijn veel van deze afspraken niet nagekomen binnen de deadline, waardoor er nu nog steeds veel werkloosheid is.