Switchen van baan: Waarom overstappen naar een ander bedrijf?

In deze economische tijd is het vaak heel moeilijk om van baan te veranderen. Een aantal jaar geleden was het veel makkelijker om van baan te switchen. Toentertijd wisselden veel mensen nog van baan om zichzelf meer te motiveren om naar hun werk te gaan.

Nu kiezen veel mensen voor zekerheid en blijven bij hun huidige werkgever. Het wisselen van job kan om diverse redenen echter heel goed zijn.

Redenen om van baan te switchen

Ontevredenheid in werk

Loopbaanadviseurs adviseren dat je jouw loopbaan moet plannen en dat het strategisch gezien goed is om eens in de vier of vijf jaar van baan moet veranderen. Hoewel ze dit adviseren hebben de mensen die van job wisselen hier vaak andere redenen voor. De meerderheid solliciteert vooral naar een andere baan omdat ze ontevreden zijn over hun werk. Niet veel mensen gaan er materieel op vooruit.

De meeste mensen veranderen dus van baan omdat ze ontevreden zijn op hun werk. Deze ontevredenheid kan echter verschillende oorzaken hebben. Werknemers gaan zich na verloop van tijd bijvoorbeeld irriteren aan dingen die in het bedrijf gebeuren. Mensen willen hierdoor nieuwe uitdagingen aangaan in andere werkfuncties. Maar er zijn ook mensen die zich niet gewaardeerd voelen, omdat ze geen promotie of geen hoger salaris krijgen. Werknemers zijn ook op zoek naar veranderingen in het werk. Ander werk kan de mens namelijk weer motiveren om naar het werk te gaan.

Van baan switchen om meer geld te verdienen?

Het grootste gedeelte van de mensen die van baan wisselen gaan er qua werkfunctie niet op voor- of achteruit. Het gaat hierbij om 60% van de baanverwisselaars. Ruim 15% gaat er zelfs op achteruit en slechts iets meer dan 20% wisselt zijn of haar baan om voor een hogere functie.

Het blijkt dus dat de meeste mensen niet van job veranderen om een hogere functie te krijgen. Ze worden gelukkiger als ze van baan switchen, ook al gaan ze er niet op vooruit qua functie of salaris.

De feiten komen uit het rapport Arbeidsmobiliteit in goede banen. Uit dit SCP-onderzoek blijkt dat mensen die van baan veranderen meer tevreden zijn met hun werk. Ze ervaren vaak meer waardering en minder werkdruk.