Inzet social media explosief gestegen bij zoektocht naar baan

Social media speelt een steeds grotere rol bij het zoeken naar een baan. Vorig jaar zocht 21% van werkzoekend Nederland een baan via social media, dit jaar is dat gestegen naar 38%. Het gebruik van LinkedIn is daarbij explosief gestegen. LinkedIn wordt door 79% van werkzoekend Nederland ingezet om een baan te vinden, dit is een flinke stijging in vergelijking met de 38% uit 2011.

Naast LinkedIn is ook het gebruik van Facebook gestegen: 41% van de werkzoekenden noemt Facebook als middel om een baan te zoeken, een stijging van 29%. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 werkzoekenden.

Mannen versus vrouwen

Uit het onderzoek dat als onderdeel van de MKB Marktmonitor is uitgevoerd, blijkt verder dat er significante verschillen zijn tussen de manier waarop mannen en vrouwen naar een baan zoeken. Social media zetten zij ongeveer evenveel in. Ingezoomd op de specifieke netwerken blijkt echter dat LinkedIn door bijna 10% meer mannen dan vrouwen wordt ingezet. Vrouwen gebruiken daarentegen Facebook en Hyves net een beetje meer. Ook de krant wordt door vrouwen vaker ingezet bij de zoektocht naar een baan, namelijk zeven procent meer.

Vacaturesites

Vacaturesites blijken nog steeds het belangrijkste middel zijn om een baan te zoeken. 97% van de werknemers zegt hiervan gebruik te maken. Daarnaast zijn het uitzendbureau (80% ) en de directe website van een organisatie (65%), net als vorig jaar, populaire zoekmiddelen. Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: "Hoewel vacaturesites nog steeds de grootste rol spelen bij het zoeken naar een baan, zien we dat werkzoekenden social media steeds vaker inzetten. Werkgevers spelen hierop in. Vorig jaar bleek al uit onze MKB Marktmonitor dat 29% van de ondernemers social media gebruikten om in contact te komen met potentiële nieuwe werknemers. Naar verwachting zal dit percentage dit jaar hoger zijn. Alle mogelijke middelen worden ingezet en raken steeds meer geïntegreerd. Gelukkig zie je wel dat een persoonlijk gesprek, face-to-face of online via programma’s als Skype, nog steeds in vrijwel alle gevallen de doorslag geeft."