Gevaarlijk werk: Half miljoen bedrijfsongevallen

Half miljoen bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval komt veel vaker voor dan van te voren gedacht werd. Pas geleden werd er bekend gemaakt dat ruim een half miljoen mensen vorig jaar een bedrijfsongeval gehad hebben. We hebben het hierbij over personeelsleden die door een bedrijfsongeval niet meer konden werken.

In werkelijkheid zal het aantal bedrijfsongevallen nog veel hoger liggen. Een groot deel van de ongevallen loopt redelijk goed af, waardoor het personeel de volgende dag weer aan het werk kan gaan. Dit soort ongevallen worden niet gemeld en meegenomen door het CBS.

Vooral de horeca en bouw wordt getroffen door bedrijfsongevallen

In totaal is 7 procent van alle werknemers terecht gekomen in een bedrijfsongeval. De meeste bedrijfsongevallen komen voor in de bouw en de horeca. Hier loop je als werknemer het meeste risico om gewond te raken tijdens het werk. Ondanks het grote aantal bedrijfsongevallen in Nederland blijft het aantal al sinds 2005 redelijk stabiel. Het aantal mensen dat meegenomen werd in de statistieken heeft minstens één werkdag niet kunnen werken vanwege een bedrijfsongeval. Bij een derde van alle bedrijfsongevallen konden de werknemers pas na vier werkdagen of langer weer aan de slag.

Meeste letselschade is lichamelijk

De werknemers die terecht kwamen in een bedrijfsongeval had 70% last van alleen lichamelijk letsel. De meest voorkomende ongevallen zijn botbreuken, verstuikingen, wonden en verbranding tijdens het werk. Bij ongeveer 20% van de werknemers ging het om alleen psychische schade tijdens een bedrijfsongeval. De meest voorkomende problemen waren agressie of een bedreiging tijdens het werk. In sommige situaties ging het om een bedrijfsoverval, waardoor werknemers door psychische schade niet meer aan het werk konden. De overige 10% had last van psychische schade en lichamelijke schade door een bedrijfsongeval.

Verzuim in bouw het grootste

In de Horeca en Bouw was ongeveer 11 procent van al het personeel betrokken bij een bedrijfsongeval. De ongelukken die in de Horeca plaatsvonden leiden niet direct tot ziekteverzuim of duurde het verzuim korter dan een dag. In de bouw was het aantal dagen verzuim het hoogste van allemaal. Hier vinden vooral lichamelijke ongevallen bij plaats, waardoor de werknemers niet meer in staat zijn om te werken.