Basisinkomen voor iedereen

Een basisinkomen voor iedereen: het klinkt waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. En toch is het zeker wel mogelijk! Politieke partijen praten hier zelfs al sinds de jaren 70 over en het lijkt de oplossing te zijn tegen armoede en werkloosheid.

Nu is daar natuurlijk ook al een systeem voor, maar dit systeem is duur, inefficiënt en het lijkt alsof hiermee niet de juiste mensen worden bereikt. Met een basisinkomen voor iedereen neemt de koopkracht toe en hoeven werknemers minder over te weken. Voor ondernemers wordt het gemakkelijker om hun bedrijf goed te ontwikkelen en de economie gaat vooruit.

Hoogte van het basisinkomen

Het basisinkomen moet in ieder geval hoog genoeg zijn om een bestaansminimum te garanderen. Kwetsbare groepen die niet kunnen werken moeten met dit inkomen namelijk ook maandelijks rond kunnen komen. In Nederland gaat het dan om ongeveer 1500 euro per maand. Dit staat gelijk aan de armoedegrens van 60% van het mediane inkomen dat in Europa is vastgesteld.

Wat zijn de voordelen?

Natuurlijk is het heerlijk om elke maand onvoorwaardelijk 1500 euro op je rekening gestort te krijgen. Maar het moet uiteraard ook voordelen bieden voor de Nederlandse samenleving. Als je verzekerd bent van een basisinkomen, durf je waarschijnlijk ook meer geld uit te geven. Dit zorgt ervoor dat de koopkracht toeneemt, waardoor bedrijven ook meer verdienen en meer personeel kunnen aannemen. Hiermee kan de werkloosheid dus worden tegengegaan.

Heb je op dit moment een uitkering? Dan neem je een parttime of een tijdelijke baan waarschijnlijk niet zo snel aan. Je inkomsten gaan dan achteruit of je hebt geen financiële zekerheid meer. Als je weet dat je onvoorwaardelijk een basisinkomen krijgt, ben je waarschijnlijk meer geneigd om een parttime of een tijdelijke functie aan te nemen.

Veel werknemers werken tegenwoordig regelmatig over, omdat ze het geld nodig hebben. Als het basisinkomen wordt ingevoerd, hoeft dit niet meer. Dit zorgt voor een hogere productiviteit tijdens de uren dat je werkt en meer motivatie om aan te werk te gaan. Ook is de kans op een burn-out dan een stuk kleiner. Werkgevers kunnen hier uiteraard ook hun voordeel mee opdoen.

Experimenten met het basisinkomen

Het basisinkomen voor iedereen is zeker niet nieuw. In verschillende landen is hiermee al geëxperimenteerd en hier zijn goede resultaten mee bereikt. Zo zijn er bijvoorbeeld pilots gehouden in India, Namibië en Canada. Ook de regering in Finland denkt erover om het basisinkomen voor iedereen in te voeren.

In Nederland worden er tevens door een aantal gemeentes experimenten gedaan met een basisinkomen voor mensen in de bijstand. In juli kreeg de eerste Nederlander een basisinkomen dankzij een crowdfundingactie en volgend jaar zal er in Utrecht een pilootproject van start gaan.

Hoe kan het basisinkomen worden gerealiseerd?

Een basisinkomen voor iedereen kost de Nederlandse staat uiteraard een hoop geld. Het komt neer op ongeveer 300 miljard per jaar, als elke Nederlander maandelijks een basisinkomen krijgt van 1500 euro. Toch moet dit zeker te realiseren zijn, omdat de staat dit geld nu al jaarlijks uitgeeft aan zorg en sociale zekerheid. Als dit geld op een andere manier wordt verdeeld, zou iedereen dus een basisinkomen kunnen krijgen.

De politiek moet natuurlijk ook instemmen met dit plan, maar ook dat is de komende jaren zeker mogelijk. Aangezien het systeem van nu niet voldoende oplevert, staan politieke partijen ook open

voor andere mogelijkheden. En wanneer steeds meer Nederlanders willen dat het basisinkomen voor iedereen er komt, zullen politieke partijen stemmen winnen door dit op te nemen in hun programma.

Vind jij dat het basisinkomen voor iedereen er moet komen?